NHUỆ KHÍ TUỔI MỚI!

“Nếu một ngày tôi mất đi Nhuệ Khí, tôi sẽ mất đi cả cuộc đời!” Đó là câu nói tôi dành tặng bản thân mình khi vừa chính thức bước sang mốc U40(-2) Tôi chưa rõ tôi sẽ tiếp tục có thành công (đạt được điều tôi muốn) trong cuộc sống sau tuổi mới không, […]