NHUỆ KHÍ TUỔI MỚI!

NHUỆ KHÍ TUỔI MỚI!

“Nếu một ngày tôi mất đi Nhuệ Khí, tôi sẽ mất đi cả cuộc đời!”

Đó là câu nói tôi dành tặng bản thân mình khi vừa chính thức bước sang mốc U40(-2)

Tôi chưa rõ tôi sẽ tiếp tục có thành công (đạt được điều tôi muốn) trong cuộc sống sau tuổi mới không, nhưng tôi biết CHẮC CHẮN một điều: Tôi sẽ vô cùng HẠNH PHÚC. Tôi biết chắc chắn 100% là vì hạnh phúc với tôi đó là cho đi những gì mình có! (Kiến thức, kinh nghiệm, sự giúp đỡ…)

Tuổi mới luôn là một sự kỉ niệm, kỉ niệm để thấy thời gian không đợi chờ ai và để thấy cuộc đời này đáng sống!

Tôi luôn SỐNG để LÀM VIỆC, để được HẠNH PHÚC…và sẽ tiếp tục làm như vậy cho toàn bộ phần còn lại của cuộc đời mình!

#ThaiPham
#38
#Nghệ thuật sống là nghệ thuật cho đi
#Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!