“Chất lượng cuộc sống được quyết định bởi chất lượng niềm tin. Niềm tin đúng đắn sẽ dẫn dắt bạn đến với một cuộc đời viên mãn và hạnh phúc. Còn niềm tin sai lệch sẽ dẫn đến cuộc đời đầy chông chênh và đau khổ” – Thiết kế cuộc đời thịnh vượng – Con […]