Khi giải Techcombank Running ngày 29/3 bị hoãn tại Hà Nội, vì Virus Corona thì:

“Cuộc sống là kết quả của chuỗi những lựa chọn! Lựa chọn đúng sẽ cho kết quả đúng! Lựa chọn sai lầm cho ra đời sai lầm và đời bạn sẽ tụt xuống hố” (trích sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng). - Thái Phạm -

Người khác chọn Sợ hãi

Người khác chọn nghi ngờ

Người khác chọn đứng im một chỗ

Người khác chọn chán nản vì họ đã tập chăm chỉ cho điểm rơi phong độ…

Thì tôi chọn tiếp tục “SỐNG” để rèn luyện

Tôi chọn nhìn thấy đây là cơ hội để thêm số giờ cần thiết trước “khi bay” (giải sau)

Tôi chọn bồi đắp thể lực hàng ngày

Tôi chọn bồi đắp trí tuệ nhờ những trang sách mỗi ngày

Tôi KHÔNG CHỌN vừa chạy vừa đeo khẩu trang (thở làm sao được ? – dân dã là thở thế méo nào được)

Tôi KHÔNG CHỌN sợ hãi

Tôi KHÔNG CHỌN phát tán tin tức tiêu cực về dịch bệnh!

Vì chất lượng cuộc đời là do chất lượng những SỰ LỰA CHỌN của tôi!

Nice day bạn hữu

“Cuộc sống là kết quả của chuỗi những lựa chọn! Lựa chọn đúng sẽ cho kết quả đúng! Lựa chọn sai lầm cho ra đời sai lầm và đời bạn sẽ tụt xuống hố” (trích sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng).

– Thái Phạm –

#ThaiPham
#Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
#Chất lượng sự lựa chọn