Chất lượng của cuộc sống được quyết định bởi chất lượng của niềm tin. Niềm tin đúng đắn sẽ dẫn dắt bạn đến với một cuộc đời viên mãn, hạnh phúc. Còn chất lượng hay niềm tin sai lệch sẽ dẫn bạn tới một cuộc đời sai lệch và đau khổ. – Thái Phạm – […]