Bài học làm marketing từ “cậu em” Châu Chấn Quyền

Mình thì mình khoái chia sẻ này của cậu em Chau Chấn Quyen Trong kỉ nguyên hiện tại, tất cả những cách làm marketing kiễu cũ, lỗi thời rồi sẽ chết và không mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp giúp gia tăng gía trị cho cổ đông của nó. Quyền nói rất hay […]