Tin này sẽ làm người mong mỏi trade war xảy ra buồn lắm!

“Khủng hoảng” – họ đang mong và thích nó xảy ra vì TRADE war. Những “mặt hàng” ăn theo như dệt may, thuỷ sản, cảng biển đã được dệt lên cho câu chuyện trade-war này!? Họ mong và lùa được một số lượng lớn NĐT tin vào câu chuyện Trade-war và Việt Nam hưởng lợi […]