HÃY CẨN THẬN VỚI NHỮNG “CHIÊU TRÒ” QUẢN LÝ QUỸ

Giả sử bạn nhận được email quảng cáo từ một nhà quản lý đầu tư giới thiệu một cổ phiếu: Email yêu cầu bạn đánh giá lịch sử khuyến nghị trong thời gian thực. Chỉ một cổ phiếu duy nhất được khuyến nghị và chỉ khuyến nghị mua hoặc bán khống. Bạn nhận được email […]