Cảm nhận về bài phát biểu của Donald Trump

Giờ tôi mới có đủ thời gian xem hết clip TT Donald Trump phát biểu tại Quốc hội sáng nay (giờ Việt Nam) Simply PUT – Nói một cách đơn giản – Tổng Thống Donald Trump như một ngôi sao Nhạc Rock – A truly Rock star! Sau 2 năm nhiệm kỳ đầu tiên, ông […]