ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 22/11/2022

Chào buổi sáng anh chị em (ACE) cộng đồng,   Chứng khoán Mỹ vẫn diễn tiến như chúng ta đã trao đổi trong video ngày chủ nhật.   Trên thị trường năng lượng thì ngày hôm qua anh em short dầu …ra đảo hết! Anh em short dầu ngày hôm qua vin vào 2 cớ: […]

Ngân hàng nhà nước giảm lãi suất điều hành: Tác động đến thị trường như thế nào? Cập nhật vàng, chứng khoán Mỹ

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố tiếp tục giảm một loạt lãi suất điều hành, trong đó giảm lãi suất tái cấp vốn từ 4,5%/năm xuống 4,0%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 3,0%/năm xuống 2,5%/năm và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. Vấn đề này […]