Học MBA ở đâu?

Nhiều bạn hỏi tôi chương trình MBA nào dạy chương trình tiếng Anh mà tốt nhất tại Việt Nam hiện tại (tốt đương nhiên cũng phải là đắt nhất Việt Nam bạn nhé), tôi vẫn luôn tự hào giới thiệu chương trình này đến toàn bộ bạn bè online, offline của mình: Executive MBA của […]