Học MBA ở đâu?

Học MBA ở đâu

Nhiều bạn hỏi tôi chương trình MBA nào dạy chương trình tiếng Anh mà tốt nhất tại Việt Nam hiện tại (tốt đương nhiên cũng phải là đắt nhất Việt Nam bạn nhé), tôi vẫn luôn tự hào giới thiệu chương trình này đến toàn bộ bạn bè online, offline của mình: Executive MBA của University of Hawaii

Đẳng, chất, và đáng. Đó là 3 từ ngắn gọn mô tả cả kiến thức, thầy cô và mối quan hệ networking ở ngôi trường này.

Không ở đâu bạn sẽ có những mối quan hệ làm ăn, bạn bè chất lượng hơn ở đây.

Đơn giản vậy! Và trường thì đang vừa mới mở mới 1 khoá mới cho niên học mới (may mà Việt Nam không bị Covid nên học bình thường)

Chi tiết cho bạn nào đến tuổi “cập kê” MBA này:

—————

Aloha,

If you are considering to pursue a quality executive MBA program, we would like to invite you to join our upcoming Info Sessions, either Hanoi or HCMC, to meet and interact with our alumni, current students, and prospective candidates to see whether our Executive MBA program is a good fit for you.

University of Hawaii Vietnam Executive MBA Program (VEMBA) Features:

· Accredited by AACSB International
· World-class faculty with hands-on experience
· Ranked among the Best Business Programs in the US
· Rigorous curriculum with a strong focus on Asia Pacific
· Successful and supportive Alumni network
· High caliber executive participants, both Vietnamese and foreigners
· Options to take summer classes in Hawaii
Reservation for the Info Session is essential so please register by completing the link or via email:

HCMC: embahcmc@hawaii.edu
HANOI: embaha@hawaii.edu

Aloha & Mahalo