Xì tát úp (Start-up) à ơi

Start-up = đồng nghĩa với di chuyển liên tục, đập phá và đổi mới chính mình Tất cả cuộc sống cá nhân của người chủ được định vị xung quanh khách hàng, trải nghiệm của họ, giá trị mà công ty sẽ mang lại cho khách hàng… Liên tục phải “đập phá” những gì mình […]