Bitcoin trở lại hay trò lừa tái diễn?

Nhân dịp kỉ niệm Bitcoin mới lên 5.000 đô trở lại và Chart kĩ thuật “đang đẹp” Và kỉ niệm cụ Warrent Buffett nói ngày hôm qua 4/5/2018 rằng “Bitcoin chỉ là một công cụ cờ bạc” Mình post lại bài này (ảnh dưới) từ 12/10/2017 mà giáo sư Kenneth Rogoff đã dự báo ĐÚNG […]