Mày là mày may đấy nha em! May mà mày sản xuất tại Mexico, niêm yết ở sàn CK Mỹ! Chứ láo nháo: mày mà sản xuất tại Việt Nam và niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam hoặc Trung Quốc thì mày giảm sàn rồi em ơi! May nha em!!! Tên gì không […]