Thế giới chỉ có 2 loại người:

Người hành động và người nghĩ hay tưởng rằng mình sẽ hành động. Bạn lựa chọn là loại người nào để chiến đấu cho giấc mơ và mục tiêu của mình? #ThaiPham