Ngày này 1 năm trước là ngày chúng tôi khai sinh ra cộng đồng các chiến binh 6×66 ngày thử thách!

Gải chạy cộng đồng chiến binh 66 ngày thử thách

Cộng đồng này đã, đang và sẽ thay đổi hàng chục ngàn người Việt cả trẻ lẫn không còn trẻ.

Sắp tới chúng tôi sẽ có giải chạy chào mừng 1 năm thành lập cộng đồng tại HCM cự ly 16km và 21km dành cho cả nam và nữ.