Cùng nhuộm vàng Hồ Gươm – Hà Nội và Sài Gòn với team chiến binh #6x66ngaythuthach mỗi cuối tuần anh em nhé!

“Muốn đi nhanh thì đi 1 mình. Muốn đi xa thì đi cùng nhau” Cùng nhuộm vàng Hồ Gươm – Hà Nội và Sài Gòn với team chiến binh #6x66ngaythuthach mỗi cuối tuần anh em nhé! Sức khoẻ tốt là điều chúng ta hướng tới Sự tự tin Sự thay đổi Và cả sự giàu có! #Chào Chúa […]

Tôi là chiến binh 1% của Việt Nam

Chiến binh không sợ hãi Tôi không sợ thất bại Tôi sẽ luôn chiến thắng bản thân Tôi sẽ chiến thắng sự lười biếng Tôi sẽ tốt hơn mỗi ngày Mỗi ngày 1%! Tôi là Chiến binh 1% của Việt Nam – Thái Phạm – #Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng #1%ClubVietnam