Tôi là chiến binh 1% của Việt Nam

Tôi là chiến binh 1% của Việt Nam

Chiến binh không sợ hãi

Tôi không sợ thất bại

Tôi sẽ luôn chiến thắng bản thân

Tôi sẽ chiến thắng sự lười biếng

Tôi sẽ tốt hơn mỗi ngày

Mỗi ngày 1%!

Tôi là Chiến binh 1% của Việt Nam

– Thái Phạm –

#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng
#1%ClubVietnam