Check in ngày 21/66

#66dayschallenge #66ngaythuthach “Cá lớn phải sống ở biển cả sông hồ, không thể ở suối rạch ao tù. Đi ra thế giới phải học hỏi cái giỏi, cái khôn của thiên hạ” – Bí Mật của Phan Thiên Ân – P/S: Bạn chọn sống ở suối rạch ao tù hay biển cả, sông hồ? Ý […]

Check in HCM (day 20/66)

#66dayschallenge  #66ngaythuthach Ngày 20/66 Chiến đấu là không có giới hạn. Ngày hôm nay tôi cam kết nguyện làm NÔ LỆ CỦA NHỮNG THÓI QUEN TỐT Tôi hạnh phúc vì luôn có các bạn đồng hành ở Sài Gòn và ở mọi nơi! Chúc mọi người một ngày thứ 7 vui vẻ! #ThanksGod #GodBless #ThaiPham […]

Thank your note

Thị trường xanh hay đỏ không quan trọng!  Việc Quan trọng phải làm: là viết tặng sách gửi lại cho ông thầy và là tác giả của cuốn sách “Lột xác trở thành nhà đầu tư giá trị – The Education of a value investor” Guy Spier!  Đơn giản đó là phép lịch sự và […]