TẦM QUAN TRỌNG TRONG VIỆC THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ TỐT

TẦM QUAN TRỌNG TRONG VIỆC THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ TỐT
Ngạn ngữ Anh có câu: ’ Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người như thế nào’.
Kết nối được người tích cực đã khó, giữ cho mối quan hệ đó tốt đẹp lại càng khó hơn, nhưng nếu bạn đủ chân thành và thấu suốt, thì những kỳ vọng ban đầu sẽ đến như một kết quả hiển nhiên cho những nỗ lực của bạn!