Cám ơn những cuộc đời ?✌️

Ngồi với mấy anh, mấy anh dạy “kinh tế khó khăn thì chỉ cần làm 2 việc: việc thứ nhất, dành thêm thời gian học thật nhiều,sống chậm lại; việc thứ hai là: đi chơi thật nhiều, nghĩ thật nhiều thứ để chơi, đừng táy máy vội vàng làm lung tung mất tiền”

Sở hữu những mối quan hệ chất lượng không phải là việc trong 1 – 2 ngày mà đó là hành trình tích lũy nhiều năm.

“Để xây dựng một mạng lưới quan hệ vững mạnh, bạn cần đầu tư vào nó trong nhiều năm, giúp đỡ mọi người thường xuyên và kết nối với nhau nhiều hơn” – Jeremy Andrus – Hãy bắt đầu lên kế hoạch xây dựng những kết nối chất lượng, từ hôm nay bạn nhé! Còn […]