Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Kết thúc chuyến đi làm việc, học tập với các định chế tài chính hàng đầu châu Á: Maybank, UOB, OCBC, Maxwell,… một thế giới rộng mở.

Happy Live sẽ tiếp tục học tập liên tục để mang thêm những tri thức tài chính tiến bộ nhất, hướng tới sự phát triển, thịnh vượng bền vững của cộng đồng và NĐT Việt Nam.

#Vì_một_VN_thịnh_vượng

P/S: Cám ơn MGI và anh Andy Tran đã kết nối tổ chức chuyến đi thành công và cám ơn anh Bach Nguyen Ngoc cùng hiệp hội CFO Việt Nam đã đón tiếp chu đáo. Rất vui được kết nối với anh Nguyễn Cảnh Bình, chị Minh Huong AlphaBooks anh Nguyen Van Hoa OBC, Hung Nguyen trong chuyến đi.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.