Tôi là chiến binh 1% của Việt Nam

Chiến binh không sợ hãi Tôi không sợ thất bại Tôi sẽ luôn chiến thắng bản thân Tôi sẽ chiến thắng sự lười biếng Tôi sẽ tốt hơn mỗi ngày Mỗi ngày 1%! Tôi là Chiến binh 1% của Việt Nam – Thái Phạm – #Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng #1%ClubVietnam