Sau mỗi lần bị setback- bước lùi, thất bại

Sự phục hồi, sự làm lại cần thời gian Quan trọng là đừng bỏ cuộc Đừng sợ Và đừng ngừng cố gắng #Checkin ngày mới E17/281 ngày thử thách 6x66ngaythuthach (vòng 5) #ThaiPham #6x66ngaythuthach #6x66dayschallenge P/S: Cảm giác phục hồi được 85% rồi. Thật tuyệt!