Sau mỗi lần bị setback- bước lùi, thất bại

Sau mỗi lần bị setback- bước lùi, thất bại

Sự phục hồi, sự làm lại cần thời gian

Quan trọng là đừng bỏ cuộc

Đừng sợ

Và đừng ngừng cố gắng

#Checkin ngày mới E17/281 ngày thử thách 6x66ngaythuthach (vòng 5)

#ThaiPham
#6x66ngaythuthach
#6x66dayschallenge

P/S: Cảm giác phục hồi được 85% rồi. Thật tuyệt!