Unboxing – Mở hộp “ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT”

Cuốn sách là Kinh thánh của trường phái Đầu tư giá trị và đã khai sáng nhiều nhà đầu tư toàn thế giới. Kể cả Warren Buffett cũng phải đọc và lắng nghe từng dòng chữ của Howard Marks viết ra trong những notes của ông. Đáng từng đồng xu bạn đầu tư cho não […]