ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 18/4/2022

Chào buổi sáng các bạn,   Những gì cần trao đổi với bạn về thị trường tuần mới, tôi đã trao đổi trong video này https://youtu.be/vBt3kfYui5A (các bạn có thể xem lại)   Về cuộc chiến Nga vs. U cà sẽ tiếp tục có thêm diễn tiến mới chứng minh cuộc chiến này sẽ còn […]