Điểm tin tài chính ngày 11/5/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng thứ 2 đầu tuần! Good morning     THAM LAM, SỢ HÃI, CÁI TÔI VÀ HI VỌNG ĐÓ LÀ BẢN CHẤT CỦA CHỨNG KHOÁN VÀ CŨNG LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN CÁC NHÀ ĐẦU TƯ LUÔN THUA LỖ   Đặt vấn đề trên cho một điểm tin tài chính sáng […]