ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 13/5/2021

Chào các bạn buổi sáng. Good morning. 1. Thị trường chứng khoán Mỹ lại tiếp tục có một màn giảm điểm đúng quy trình như chúng ta đã từng trao đổi với nhau không dưới 3 video gần nhất trên Thai Pham channel mà các bạn có thể xem lại (1.1) https://www.youtube.com/watch?v=Y3HKagcykSM&t=863s (1.2) https://www.youtube.com/watch?v=xhaEBvafwL0&t=4s (1.3) https://www.youtube.com/watch?v=djtb0GDlct0&t=19s Vì sao lại giảm […]