Điểm tin tài chính ngày 14/4/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!     PHỐ WALL GIẢM ĐIỂM PHIÊN NGÀY THỨ HAI SAU ĐẦU TUẦN KHI CÁC CÔNG TY CỦA MỸ CHUẨN BỊ CÔNG BỐ QUÝ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẦU TIÊN CỦA NĂM 2020 (Báo cáo tài chính dự kiến khá là xấu). https://www.investing.com/news/coronavirus/us-coronavirus-outbreak-could-peak-this-week-cdc-director-says-2138505   Ngày hôm qua […]