Điểm tin tài chính ngày 19/3/2021

Chào các bạn buổi sáng! Good morning. 1. Chứng khoán Mỹ sau khi lập đỉnh cao mọi thời đại mới thì bắt đầu quá trình điều chỉnh của mình. Đợt điều chỉnh này thì không có gì mới mẻ và không có lạ khi media lấy cớ lợi suất trái phiếu 10 năm tăng mạnh […]