Điểm tin tài chính ngày 19/8/2021

Chào các bạn,   Chứng khoán Mỹ như tôi đã điểm tin với các bạn và luôn nhắc về một đợt healthy correction – điều chỉnh lành mạnh – của thị trường lành, và điều đó đang xảy ra tại thị trường Mỹ. Đơn giản là vậy. Thế còn nguyên nhân và tít đề của […]