Điểm tin tài chính ngày 20/10/2021

Chào buổi sáng! Ngày hôm nay điểm tin buổi sáng sẽ cực kì đơn giản vì mọi diễn biến trên thị trường Mỹ, giá cả dầu lửa, năng lượng, thị trường Việt Nam đều diễn biến rất bình thường. Thành thử sự tập trung sẽ dành để chúc các chị và các em gái một […]