Điểm tin tài chính ngày 22/1/2021

Chào buổi sáng bạn hữu! Good morning! Hôm nay tôi có huấn luyện 3 ngày nên sẽ chủ yếu đăng một bức hình ở điểm tin này kèm theo một câu nói bất hủ: “Tất cả các đường cong parabol đều có một kết quả giống nhau”, còn những nhà kinh doanh luôn có kinh […]