Điểm tin tài chính ngày 22/1/2021

Điểm tin tài chính ngày 22/1/2021
Chào buổi sáng bạn hữu! Good morning!
Hôm nay tôi có huấn luyện 3 ngày nên sẽ chủ yếu đăng một bức hình ở điểm tin này kèm theo một câu nói bất hủ: “Tất cả các đường cong parabol đều có một kết quả giống nhau”, còn những nhà kinh doanh luôn có kinh nghiệm tốt cho mỗi lần gặp Parabol
Điều gì cần nói trong điểm tin sáng nay về market tôi đã trao đổi trong video tối qua livestream hơn một giờ tại đây: https://youtu.be/SDuEuSU6BwU bạn có thể xem lại.
Chúc các bạn có một ngày cuối tuần tím!
GodBless