Điểm tin tài chính ngày 22/2/2021

Chào các bạn buổi sáng! Good morning   Đồng Bitcoin, ETH và tất cả các đồng tiền đều lập đỉnh lịch sử!   Chứng Khoán Á Châu đang lập những đỉnh cao mới!   Và Việt Nam có lẽ sẽ không nằm ngoài vòng xoáy này này. Điều cần nói tôi đã nói trong điểm […]