Điểm tin tài chính ngày 23/6/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng! Good morning!     TTCK MỸ TIẾP TỤC TĂNG ĐIỂM MẠNH MẼ SAU KHI GIỚI ĐẦU TƯ TIẾP TỤC ĐẶT CƯỢC VÀO CÁC CỔ PHIẾU CÔNG NGHỆ MẶC CHO NHỮNG CẢNH BÁO VỀ LÀN SÓNG NHIỄM COVID-19 LẦN THỨ 2 ĐANG LAN RỘNG. NÓI CHUNG LÀ CỨ CỔ PHIẾU […]