Điểm tin tài chính ngày 25/3/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!     DOWJONES TĂNG ĐIỂM MẠNH LẤY LẠI MỐC 20,000 ĐIỂM. MỨC TĂNG MẠNH NHẤT TRONG 1 NGÀY KỂ TỪ NĂM 1993 SAU KHI NHỮNG NHÀ LẬP PHÁP CHO BIẾT HỌ ĐANG ĐẾN RẤT GẦN THỎA THUẬN CỨU TRỢ TÁC ĐỘNG CỦA CORONAVIRUS ĐỐI VỚI NỀN KINH […]