Điểm tin tài chính ngày 27/9/2019

Chào buổi sáng các bạn hữu! Good morning early birds!     Tôi đã trở lại và đã trở lại điểm tin cùng các bạn rồi đây… (Ngày hôm qua, có một ngày nghỉ điểm tin vì di chuyển mà có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi tôi là anh có bị ốm hay bị […]