Điểm tin tài chính ngày 28/10/2021

Chào buổi sáng,   Phố Wall Mỹ sau khi vượt đỉnh lịch sử thì bắt đầu quá trình điều chỉnh tích lũy lại ở vùng cao hoặc có thể điều chỉnh nhẹ. Đây là điều hết sức bình thường và vận động cũng bình thường trước bối cảnh thị trường sẽ chờ đợi cuộc họp […]