Điểm tin tài chính ngày 5/6/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng cuối tuần! Good morning!     CHỈ SỐ DOWJONES CÓ NGÀY TĂNG ĐIỂM THỨ 4 LIÊN TIẾP, NHƯNG KHÔNG TRỌN VẸN KHI S&P 500 VÀ NASDAQ ĐỀU GIẢM ĐIỂM   Tin tức ngày hôm nay thì không có gì nghiêm trọng vì từ lâu chứng khoán đã đứt gãy […]