Điều gì sẽ giúp bạn kinh doanh thành công?

“Cuộc sống vốn khó khăn, nhưng sẽ khó khăn hơn nếu bạn NGU NGỐC” “Life is tough, but it’s tougher if you’re stupid” – John Wayne – Một trong những BÍ MẬT KINH DOANH, ĐẦU TƯ của tôi trong cuộc sống đó là KHÔNG LÀM NHỮNG ĐIỀU NGU NGỐC hoặc LÀM ÍT NHỮNG ĐIỀU NGU […]