Thời này marketing giỏi là phải giỏi cả Digital

Digital Marketing trở thành một chiến lược quan trọng với mọi công ty từ lớn đến nhỏ. Chi phí Digital Marketing ngày càng tăng mà nhu cầu nhân sự trong mảng này cũng trở nên rất “khát”. Giới thiệu với các bạn hữu khóa học hoàn toàn mới dành cho đối tượng này tại Sage: […]