Độc quyền trong kinh doanh là gì?

Độc quyền (monopoly) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp monos (nghĩa là một) và polein (nghĩa là bán). Trong kinh tế học, đây là thuật ngữ chỉ về trạng thái thị trường chỉ có duy nhất một người bán và sản xuất ra sản phẩm không có sản phẩm thay thế gần gũi. Vậy […]

Sống khoẻ Độc quyền với chất lượng tệ? 

Khi bạn độc quyền nhờ quan hệ, thì chất lượng phục vụ của bạn chỉ ở cần ở mức TẦM THƯỜNG!  CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CŨNG chỉ cần ở MỨC TẦM THƯỜNG!! Nhưng giá cả ở mức…Cao NGÚT !!! Còn khi bạn nói bạn không phục vụ ống hút để bảo vệ môi trường cho các […]