Sống khoẻ Độc quyền với chất lượng tệ? 

Sống khoẻ Độc quyền với chất lượng tệ? 

Khi bạn độc quyền nhờ quan hệ, thì chất lượng phục vụ của bạn chỉ ở cần ở mức TẦM THƯỜNG! 

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CŨNG chỉ cần ở MỨC TẦM THƯỜNG!!

Nhưng giá cả ở mức…Cao NGÚT !!!

Còn khi bạn nói bạn không phục vụ ống hút để bảo vệ môi trường cho các đồ uống thì bạn nên bỏ luôn việc dùng ly nhựa??? 

Dùng ly nhựa một lần rồi kêu k phục vụ ống hút (straw) để bảo vệ môi trường là một lời bao biện.

Cổ phiếu này khi niêm yết bạn có mua và sẵn sàng trả giá cao? 

Lời khuyên là KHÔNG. Vì lợi thế độc quyền nhờ quan hệ mà có thì cũng có thể mất đi bằng quan hệ và khi mất đi thì cty của bạn sẽ…biến mất! 

#ThaiPham
#Cạnh tranh như …độc quyền