CÔNG CỤ TẠO NÊN PHIÊN BẢN XUẤT CHÚNG CỦA MỖI CÁ NHÂN

  Cái khác biệt duy nhất giữa những người thất bại và kẻ thành công là khác biệt trong thói quen của họ. Những thói quen tốt là chìa khóa của mọi thành công. Những thói quen xấu là cánh cửa đóng kín của thất bại. Vậy làm sao để lập trình lại não bộ […]