Check in ngày A2-44/6x66ngaythuthach

“ Đừng bỏ cuộc – Never Quit – “Ngày hôm nay, nếu đã là một nô lệ, tôi sẽ là nô lệ của những thói quen tốt.” – Bí mật của Phan Thiên Ân – ✅ Ngày 33 LBM Done – Hoàn thành Long Run 21km cuối tuần ? Thở sâu 4 rep ? Coaching 3 Ngày Kungfu […]

ĐỪNG BỎ CUỘC 

“Nếu bạn không thể bay, thì hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy, thì hãy đi. Nếu bạn không thể đi, thì hãy bò. NHƯNG CHO DÙ LÀM GÌ ĐI NỮA, BẠN VẪN PHẢI TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC. – Martin Luther King Jr – Nhiều người nói tôi luôn tràn đầy năng lượng để làm […]