Hỏi nhỏ

 Điều bạn tâm đắc nhất ở cuốn sách này của tôi là gì? Cho tôi biết nhé! #ThaiPham #Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng  

Phải giỏi… thua cuộc!

“Cái đầu tiên phải học là giỏi thua, thua mà không nhục, thua mà không đau, mới là kẻ cười sau cùng.” – Tư Mã Ý – Cuộc đời tôi học tập, làm việc, kinh doanh,…cơ bản thất bại nhiều rồi nhưng mỗi một lần thất bại, tôi thấy tôi thông minh hơn và lại […]