Phải giỏi… thua cuộc!

“Cái đầu tiên phải học là giỏi thua, thua mà không nhục, thua mà không đau, mới là kẻ cười sau cùng.”

– Tư Mã Ý –

Cuộc đời tôi học tập, làm việc, kinh doanh,…cơ bản thất bại nhiều rồi nhưng mỗi một lần thất bại, tôi thấy tôi thông minh hơn và lại đứng dậy tìm hướng đi mới để làm tiếp! 

Trước kinh doanh Trà sữa 2007, quán 5 tầng, nhân viên 30 người, thu nhập lúc ngon thì cũng khủng khiếp sau…nhà nước đào đường nên cũng dẹp tiệm! 

Dẹp tiệm thay vì than thân trách phận thì lại tập trung đi học, gặp nhiều người giỏi chỉ bảo, tập trung nghiên cứu làm ăn, đầu tư cổ phiếu,…rồi dần dần giỏi và kiếm tiền nhiều hơn.

Cơ bản thôi thấy triết lý của Tư Mã Ý đại nhân là đúng: PHẢI GIỎI THUA

Chúc bạn hữu khi làm ăn cũng vậy: DÁM GIỎI THUA! 

#Fridaythoughts
#ThaiphamHappyLive – thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
#Dám_Giỏi_Thua

P/S: đầu tư ck, đầu tư đất, kinh doanh thua vài trận mà bỏ cuộc, than thân trách phận là hạng…tiếp tục còn thất bại!